СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Трилистника

Трилистника

Трилистника е пето подред езеро според офизиалната номерация на Седемте рилски езера.

Езерото е с неправилна форма и образува нещо като три пръста, откъдето идва и наименованието му. В близкото минало езерото е носило името Средния гьол̀.

В края на октомври повърхността на езерото замръзва и се покрива с дебел слой лед, който може да достигне до два метра дебелина. През юни ледът се стопява. При топенето на леда се появяват доптлнителни малки езерца и поточета на различни места из планината и често това става при по-големите езера.

Разположено е на 2216 м. надморска височина. Има неправилна форма и ниски брегове. Площта му е 2,6 ха, дълбоко е 6,5 м.


СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД