СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Близнака

Близнака

Езерото Близнака е най-голямото по площ от Седемте рилски езера.

Намира се на 1940 м. на север от Вазов връх и се намира на 2243 метра надморска височина. Площта на водосборния басейн е 2,10 кв.км. Площта на водната повърхност е 168,6 декара. Водният обем на езерото е 590 хил.м3, а максималната дълбочина е 27,5 метра. По дълбочина то е на трето място след Окото и Бъбрека.

В близкото минало езерото е носило името Чифте гьол. Името „Близнака“ идва от това, че по време на суша езерото се разделя на две малко езерца. От това то придобива формата на пясъчен часовник.


СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД