СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Окото

Окото

Окото е второте езеро от горе надолу. Окото е ледниково циркусно езеро в Рила, второто от Седемте рилски езера. Езерото е с дълбочина 37,9 метра, площ от 68 декара и е разположено на 2440 метра надморска височина.

To е най-дълбокото от ледниковите езера на територията на Балканския полуостров и предпоследно езеро по един от най-популярните алпийски маршрути в нашите планини - обиколката на 'Седемте рилски езера'. Подходът към езерото започва при стръмния склон до южната част на езерото Бъбрека и следва отточната река на Окото.

Известно е още и с името Сърцето. Окото се оттича от североизточния си край към по-нискостоящото езеро Близнака.

В близкото минало езерото е носило името Чанак гьол.


© Всички права запазени 2020  |  Седемте рилски езера  - Информационен сайт
 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД