СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Сълзата

Сълзата

Сълзата е най-високо разположеното от Седемте рилски езера. То е и най-плиткото след Рибното езеро. Намира се на 1 370 метра север-северозапад от Вазов връх. Неговата надморска височина е 2 535 метра. Площта на водосборния му басейн е 0,18 кв.км. Площта на водната повърхност е 7 декара. Водният му обем е 15,0 хил.

Максималната дълбочина е 4,5 метра. Езерото се смята за начало на река Джерман, приток на река Струма. В близкото минало езерото е носило името Баш гьол.

Езерото носи името “Сълзата” заради прозрачността на водите, които предлагат видимост в дълбочина.


СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД