СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА

Бъбрака

Бъбрака

Езеро "Бъбрека" е емблематично за Седемте Рилски езера, а и за Рила и България изобщо. Има много характерна форма - изглежда точно като бъбрек.

Разположено е на надморска височина 2282 м. и е дълбоко 28 м. Площта на водосборния басейн е 0,54 кв.км. Площта на водната повърхност 85 декара. Водният обем е 1170 хил.м³.Площта на езерото е 85 декара.

Това е второто по големина и дълбочина езеро от групата на Седемте Рилски езера. То е второто по дълбочина след Окото. В близкото минало езерото е носило името Кара гьол.


СЕДЕМТЕ РИЛСКИ ЕЗЕРА
Този сайт е неофициален информационен сайт, направен със цел развитие на обекта и туризма в района.
Сайтът не е свързан с местните власти и община.

 Изработка и поддръжка ФиУеб ЕООД